Forskning

Detta avsnitt kommer ständigt att uppdateras med den senaste forskningen vi kan hitta om HS och effekterna på alla livsområden och sjukdomens framtid. Vissa inkluderar en extrapolering av sammanfattningen av studien för att underlätta läsningen. Länken till hela studien ingår om det finns en sammanfattning eller inte. * medfödd immunitet = autoinflammatorisk
Purple%252520-%252520Blue%252520Gradient

Inflammatorisk,

Autoinflammatorisk,

Systemisk & Follikulära ocklusion Research

Purple%252520-%252520Blue%252520Gradient

Påverkan på livet

Purple%252520-%252520Blue%252520Gradient

Näringsforskning

Purple%252520-%252520Blue%252520Gradient

Genreglerad, uttryck / mutation,

Genomprofilering och mikrobiomforskning

Purple%252520-%252520Blue%252520Gradient

Statistik, historia

& Framtid för HS

Purple%252520-%252520Blue%252520Gradient

Fallrapporter

Purple%252520-%252520Blue%252520Gradient

Associerad hälsa

Betingelser,

Komorbiditeter och risker

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Purple%252520-%252520Blue%252520Gradient

Olika procedurer och behandlingsforskning

Purple%252520-%252520Blue%252520Gradient

Forskningsvolymer /

Online tidskrifter /

Artiklar av HS Läkare