Rapporter och onlinejournaler

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Konsensus om behandling av hidradenitis suppurativa - Brazilian Society of Dermatology * Komorbiditeter, diagnos, konsensus, behandlingsalternativ, atypisk hidradenit och mer.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-05962019000700007

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

UC Davis Dermatology Online Journal - fullständig rapport * grafiska bilder

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

https://drive.google.com/file/d/1U9INzrAaEYlhVK_j2u4vDgtyyto4VVx9/view

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Hidradenitis Suppurativa: nuvarande förståelse för patogena mekanismer och förslag för behandlingsalgoritm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7064439/