kliniska tester

Kliniska prövningar, undersökningar och undersökningar är öppna tills kvoten för deltagare uppfylls eller studien avslutats. Vi kontrollerar och uppdaterar den här sidan konsekvent. Om du stöter på en studie som är stängd eller inte längre accepterar deltagare, vänligen meddela oss här .

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Det är var och en av oss med HSs ansvar att delta i alla studier, undersökningar och undersökningar som är möjliga för att främja HS-forskning och kunskap för oss själva, vänner och andra krigare som för närvarande lider och de som ännu inte har diagnostiserats.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

** Uppmärksamhetsforskare, läkare, läkemedelsrepresentanter eller sponsorer **

Kontakta oss här om du är intresserad av att lista din kliniska prövning.

"DELTA SOM FRAMTIDEN I HS AVHÄNGAR PÅ DET, FÖR DET GÖR."

Syftet med studien är att testa effekten och säkerheten av bimekizumab hos deltagare med måttlig till svår hidradenit suppurativa (HS).

NCT04242498