Artiklar författade av HS-läkare

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Ut ur tunneln: Förstå Hidradenitis Suppurativa

Haley Naik, MD, MHSc, FAAD

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Behandling av patienter med Hidradenitis Suppurativa

Dr Vivian Shi

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Hantera Hidradenitis Suppurativa artikel / podcast

Dr. Iltefat Hamzavi

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

En holistisk metod för behandling av Hidradenitis Suppurativa i hud med färg

Dr. Ginette Okoye